Sáng ngày 15/3/2023 Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững xã Sơn Hồng tổ chức phát động đợt cao điểm 90 ngày xây dựng nông thôn mới năm 2023

          Thực hiện kế hoạch số 19/ KH-BCĐ nông thôn mới huyện Hương Sơn về phát động phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2023.  Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững xã Sơn Hồng xác định rõ mục tiêu, nội dung, khối lượng, tiến độ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để nâng cấp đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 làm cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực thực hiện.lễ phát động

        Phấn đấu các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 địa phương tập trung xây dựng 02 thôn mẫu, 02 tuyến cụm liền kề đạt chuẩn, 100% vườn hộ được cải tạo, không có vườn tạp, vườn hoang. Cứng hóa 1,2 km đường giao thông, kênh mương nội đồng. giữ vững trường và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,5%. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 75%. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 94 %, Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 90%.

        Với sự đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội, Đồn biên phòng Sơn Hồng; cùng sự đồng thuận, thống nhất và quyết tâm của ban cán sự và nhân dân các thôn; Ngay sau ngày phát động 11/11 thôn đã đồng loạt ra quân với khí thế sôi nổi thực hienj các nội dung cải tạo vườn, vệ sinh môi trường, sẽ phát hành lang giao thông, xây hố lắng xử lý nước thải, di dời chuồng trại, xây nhà vệ sinh tự hoại, trồng hàng rào xanh.

       Với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng lòng của cán bộ và nhân dân xã Sơn Hồng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 132.752
    Online: 25