Thông tin về Lãnh đạo Đảng uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

 THÁI QUỐC TRÌNH

 Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

0944560742

2

 TRẦN QUỐC HOÀNG

 Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ

0979800791

3

 ĐÀO THỊ BÍCH NGỌC

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

0988551914

4

 NGUYỄN KHÁNH HOÀ

 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

0913881081

5

 ĐINH THIỆN QUỐC

 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

0976716379

6

 ĐẬU HỒNG NHẬT

 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam

0972669586

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 126.615
Online: 82