Những ngày này, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Hồng đang tập trung huy động nguồn lực, nhân lực cũng cố nâng cao các tiêu chí NTM.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng địa phương ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Cấp uỷ, chính quyền xã Sơn Hồng đã huy động gần 30 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, công an viên và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sơn Hồng, gần 30 học sinh lớp 9 xuống hỗ trợ đồng hành cùng ban phát triển thôn và nhân dân thôn 8 xây dựng, chỉnh trang các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu như; làm vệ sinh môi trường, san sửa hàng rào xanh, xây hố lắng nước thải sinh hoạt, di dời chuồng trại, xây dựng bồn hoa tại khu dân cư kiểu mẫu. Được biết, hiện tại thôn 8 xã Sơn Hồng cơ bản đạt 70% tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu.
Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền xã Sơn Hồng cũng lãnh đạo, chỉ đạo các thôn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung sức, chung lòng xây dựng, cũng cố nâng cao và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giào mạnh.
 

Thông tin Hương Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 132.756
    Online: 26