Ngay từ đầu năm 2022 cán bộ và nhân dân thôn 7 đã mạnh dạn đăng kí xây dưng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

    Để sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, cán bộ chuyên môn cùng Tiểu ban mặt trận thôn 7 đã tiến hành rà soát và đánh giá tổng thể để xem xét, cân nhắc các bước trong quá trình thực hiện. Trong đó chia ra 3 phần việc chính: Tại hộ gia đình; Tại công trình công cộng; tại các tuyến đường giao thông. Họp bàn và gắn trách nhiệm của các tổ chức hội với các đầu việc như: Chi hội Phụ nữ đảm nhiệm vệ sinh môi trường; Chi hội Cựu chiến binh trồng cây, trồng hoa xây dựng cảnh quan; Chi hội Nông dân tập trung phát triển mô hình sản xuất cây con, rau quả sạch; Chi đoàn Thanh niên phụ trách phong trào văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao, đường điện thắp sáng; Chi hội Người cao tuổi tích cực vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây đựng đời sống văn hóa...

    Cùng với đó thôn 7 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó quan điểm lãnh đạo xuyên suốt, đó là huy động sự đồng tình tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thôn; tiêu chí nào dễ thì làm trước, tiêu chí khó làm sau; việc nào thuộc về hộ gia đình thì gia đình đảm nhiệm; việc nào thuộc tập thể thì phát động toàn dân và con em quê hương làm ăn ở xa cùng chung tay xây dựng.

   Từ khi bắt tay vào xây dựng khu NTM kiểu mẫu, một số hộ dân đã chủ động công việc tại hộ gia đình mình như di dời chuồng trại, phá bỏ nhà vệ sinh không đảm bảo để xây công trình tự hoại hợp vệ sinh. Xây dựng hàng rào cổng ngõ…
    Để hoàn thiện các tiêu chí của khu dân cư NTM kiểu mẫu không phải là câu chuyện “một sớm, một chiều” mà cần có quá trình phấn đấu bền bỉ từ sự hỗ trợ của Nhà nước đến sự chung tay góp sức của mỗi người dân ở khu dân cư, trong đó nhân dân là chủ thể. Do vậy, khi triển khai, khu dân cư thôn 7 đã chú trọng đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên cho đến từng người dân.   Trong quý I Năm 2022 khu dân cư đã tổ chức ra quân trồng bổ sung, chăm sóc bảo vệ “Tuyến đường hoa Nông thôn mới kiểu mẫu” với sự tham gia hưởng ứng tích cực của các hội viên phụ nữ trong thôn, Công đoàn xã Sơn Hồng hỗ trợ ngày công xây bồn hoa với chiều dài 40m.

    Có thể thấy, tuy mới bắt tay vào triển khai xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, nhưng bước đầu đã ghi nhận được nhiều kết quả khả quan. Trong thời gian tới, Ban công tác Mặt trận thôn 7 sẽ tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để thực hiện các phần việc đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân để phấn đấu hoàn thành tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Một số hình ảnh về hoạt động đồng hành XD NTM của Công đoàn xã với nhân dân thôn 7


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 132.754
    Online: 26