Thực hiện Kết luận số 21 – KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Căn cứ Hướng dẫn số 14-HD/BTGHU, ngày 22/02/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2022, Đảng ủy xã Sơn Hồng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”. Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề, Đồng chí Thái Quốc Trình– Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND và đồng chí Trần Quốc Hoàng – PBT TT Đảng ủy xã.

        Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII của Đảng đã xác định đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ” theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được coi là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

        Tại buổi sinh hoạt, sau khi nghe Dự thảo báo cáo chuyên đề “TỰ SOI – TỰ SỬA” do đồng chí Trần Quốc Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thông qua. Các đồng chí UV BCH Đảng bộ xã và các đồng chí Bí thư chi bộ đã sôi nổi thảo luận, có nhiều ý kiến đóng góp nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình; đồng thời trao đổi về những vấn đề còn hạn chế để cùng nhau khắc phục Việc “tự soi, tự sửa” trước hết đòi hỏi tính tự giác, thật thà và trung thực, “tự soi, tự sửa” của bản thân mỗi người. Vì các biểu hiện suy thoái nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị thuộc phạm trù ý thức, nó ẩn khuất, ngấm ngầm trong suy nghĩ, trong tư tưởng con người, nhiều khi được che đậy kín đáo, khó phát hiện. Nếu cán bộ, đảng viên không nghiêm túc và tự giác “tự soi” mình thì việc “tự sửa” sẽ khó mang lại kết quả. Việc “tự soi, tự sửa” phải được tiến hành một cách chủ động, ngăn chặn từ xa, đẩy lùi từ sớm, ngay từ khi nó bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ, trong hành động của mình và điều quan trọng là phải thực hiện thường xuyên như “ngày nào cũng ăn cho khỏi đói, rửa mặt cho khỏi bẩn” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011, tập 7, tr.82).

        Ngay sau khi Hội nghị kết thúc Ban thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy chi bộ tiến hành tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chuyên đề và tổ chức sinh hoạt chuyên đề “TỰ SOI - TỰ SỮA” một cách nghiêm túc, đảm bảo chất lượng.

Một số hình ảnh sinh hoạt tại các chi bộ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 78.562
    Online: 5