Sáng ngày 17-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

      Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND xã Sơn Hồng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

      Theo đó, căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, giới thiệu đủ 40 người. Trong đó, đại biểu trẻ tuổi là 23 người (chiếm 57,50%); đại biểu là nữ 16 người (chiếm 40%), đại biểu dân tộc thiểu số là 0 người (chiếm 0%); đại biểu có trình độ học vấn đại học là 17 người. Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhất trí 100% với danh sách.

      Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 126.599
    Online: 78