Chiều ngày 27/01/2021, Ủy ban bầu cử xã Sơn Hồng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Thái Quốc Trình, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBBC xã và đồng chí Nguyyễn Khánh Hòa, Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC đã chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 46 ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 01 ngày 06/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; hướng dẫn 36/HD-BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc công tác nhân sự và các văn bản quy định, hướng dẫn trong công tác bầu cử.

Ủy ban bầu cử xã cũng triển khai Kế hoạch số 01/KH-UBBC, ngày 26/1/2021 triển khai công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, đề ra những nội dung công việc cụ thể như: Thành lập các tổ giúp việc công tác bầu cử; số lượng đại biểu HĐND và phân bổ đại biểu theo từng đơn vị; ứng cử, hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử....

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thái Quốc Trình đề nghị các thành viên ban chỉ đạo bầu cử xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của cấp trên, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện công tác triển khai kế hoạch bầu cử, đẩy mạnh cộng tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn dân, toàn quân về nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026; tập trung sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để công tác bầu cử diễn ra đúng quy định./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 91.546
   Online: 5