Ban hành kèm theo Quyết định 2695/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

/portal/TaiLieuDinhKem/QD_2695_cong-bo-DM-va-QTNB-TTHC-cap-xa-linh-vuc-GD-DT.docx


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 85.331
    Online: 8