Kế hoạch số 18/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND xã Sơn Hồng

 

 

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GD PHÁP LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI & HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.pdf


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 91.547
    Online: 6