Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 về việc công bố DM và QTNB TTHCLT thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi covid

Thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi covid


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 85.352
    Online: 14