Ban hành theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

..........................................................

Danh mục TTHC thuộc ngành KH và ĐT áp dụng tại UBND cấp xã


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 85.354
    Online: 14