Ban hành kèm theo quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

.....................................

Danh mục và QTNB TTHC thuộc ngành NN&PTNT áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 85.363
    Online: 9