Sáng ngày 7/7, HĐND xã Sơn Hồng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu và kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo HĐND, UBND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về dự có đồng chí Hồ Thái Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện, cùng đoàn công tác và các ứng cử viên HĐND huyện được bầu tại đia phương.

 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong đều kiện dịch bệnh Covid 19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự quan tâm của cấp trên, cùng sự tập trung quyết liệt của địa phương đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn. Toàn xã có 5 đơn vị bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Kết quả bầu cử xã có 21 đại biểu trúng cử vào HĐND xã, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Tại kỳ họp thứ nhất đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự, tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND xã. Theo đó, với tinh thần dân chủ, công khai, đúng luật, với tỷ lệ 100% số phiếu tín nhiệm bầu đồng chí Thái Quốc Trình – Bí thư Đảng ủy xã tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Đào Thị Bích Ngọc tái cử giữ chức Phó chủ tịch HĐND xã. Hội đồng nhân dân xã cũng đã bầu ra các Trưởng và Phó các ban của HĐND (Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội)
 
 
Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức vụ chủ chốt của Uỷ ban nhân dân và các ủy viên UBND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.. Kết quả, đồng chí Nguyễn Khánh Hoà – tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã, đồng chí Đinh Thiện Quốc tái cử giữ chức phó chủ tịch UBND xã.
 
Kỳ họp cũng đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020. Đồng thời, đưa ra nghị quyết phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2021.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 78.626
    Online: 17